O nás

Společnost Výdoz s.r.o. vznikla v roce 1990 se zaměřením na výrobu dopravního značení.

Díky soustavné snaze o zlepšení a zkvalitnění služeb jsme se stali jedním z největších výrobců dopravního značení v České republice.
Jsme ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu.

Naše firma má široký záběr činností – od dodávek a montáže dopravního značení a veškerých prvků pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, přes dobře vybavenou půjčovnu dopravních značek a příslušenství, po provádění vodorovného dopravního značení. Zpracováváme projekty a pasporty dopravního značení na místních komunikacích, pasporty místních komunikací a projekty DIO – dopravně inženýrských opatření včetně projednání na příslušných místech. Díky našemu týmu realizujeme nejen zakázky malé, ale i zakázky rozsáhlého charakteru po celé republice. Nabízíme dopravní značky a značení pro firmy, obce, města i jednotlivce. Instalujeme a prodáváme dopravní značky svislé, retardéry, zrcadla a ostatní silniční příslušenství. Dopravní značení vodorovné a přechodné. Realizujeme uzavírky úplné, včetně objízdných tras. Dále, uzavírky částečné pro zajištění výkopových prací na komunikacích. Všem našim zákazníkům poskytujeme kompletní práce spojené s dopravním značením, údržby dopravního značení včetně bezpečnostního servisu (označení místa nehody vč. výměny poškozeného DZ se službou 24hodin). Tým speciálně proškolených pracovníků pro provádění prací na silnicích I.třídy a dálnicích dle směrnice GŘ ŘSD je připraven Vám být nápomocen k dosažení bezpečnosti na komunikacích nebo zajištění dopravní bezpečnosti při stavebních pracích.

Veškeré DZ vyrábíme z pozinkovaného plechu a od roku 2012 jsme majiteli nejnovější technologie CNC 1600 při výrobě plechových nosičů. Používáme nejkvalitnější reflexní folie na trhu. Veškeré naše výrobky jsou podstupovány výstupní kontrolou k dosažení 100% kvality.

Naše společnost je od 20.11.2012 držitelem Certifikátu ISO 9001:2009, evropského certifikátu pro výrobu dopravního značení se značkou CE a také „Způsobilost zhotovitele“ třídy 42.11 Výstavba silnic a dálnic. Tyto doklady jsou pravidelně kontrolovány akreditačním certifikačním orgánem Qualiform, a.s. Brno .

Našimi zákazníky jsou mimo stavebních firem (EUROVIA CS a.s., STRABAG, a.s., PORR a.s., IMOS BRNO,a.s. a dalších) a soukromých investorů, také Správy a údržby silnic, Technické služby, Městské a Obecní úřady.

Naše služby

Realizace projektového zakreslení

dopravního řešení dle „Zásad“ pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vč. „vyjádření“ DI Policie ČR , souhlas ŘSD aj.

Částečné a úplné uzavírky

na pozemních komunikacích, tj. chodníky, obecní, městské komunikace, silnice, rychlostní komunikace i dálnice .  Na základě dohody Vám značení přivezeme a nainstalujeme. Po dobu akce se postaráme o celkovou údržbu značení, výměnu akumulátorů a v případě vandalství či krádeží, Vám značení obnovíme. Zajišťujeme i instalaci světelných zařízení a světelné signalizace (dočasné semafory, soupravy světel) pro částečné i úplné uzavírky. Po dokončení akce značení demontujeme a odvezeme.

Půjčovna přechodného dopravního značení

Trvalé dopravní značení

včetně „Stanovení“

  • na všech komunikacích a při realizaci nových komunikací
  • značení areálů firem vč. řešení a vyhrazení parkovacích ploch
  • výměna, obnova starých, znehodnocených značek a zařízení za nové, oprava stávajícího značení
  • vyhrazená parkovací místa tj. řešení, realizace značky s dodatkovou tabulkou a textem Vaší firmy a počtem vozidel, vodorovné značení parkovacích míst, sklopné uzamykatelné sloupky, lepení reflexních „dopravních knoflíků“ na rampách, stop-car zarážky vozidel atd.

Prodej dopravního značení

Vodorovné dopravní značení

včetně „Stanovení“

  • při použití schválených materiálů a barev pro pozemní komunikace v ČR
  • Osazování, montáže plastových směrových ukazatelů a retardérů, vodících tlumičů nárazu a pružných výstražných majáků na křižovatkách i rychlostních komunikacích.

Osazování dopravních zrcadel

a jiných dopravních zařízení

Doplňková práce na řezacím plotru

tj. obnova textů a symbolů na dopravním značení.

Jakékoliv bližší informace týkající se naší společnosti naleznete na www.vydoz.cz nebo nás můžete kontaktovat na emailu vydoz@vydoz.cz.

Nahoru